achievement

achievement
pasieka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Socialiai ar asmeniškai reikšmingų tikslų įvykdymas, siekimų, veiklos rezultatas, padarinys. Pasieka turi motyvavimo galios. Vienų mokinių pastangas ji skatina, kitų – neskatina, trečių – sumažina aktyvumą. Todėl svarbu žinoti, kaip pasieka motyvuoja veiklą ir santykius su aplinka. Tai padeda reguliuoti mokinių veiklą ir elgesį, jei reikia, ieškoti kitų motyvacinių darinių. atitikmenys: angl. achievement vok. Leistung rus. достижение ryšiai: dar žiūrėksėkmė dar žiūrėksiekimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Achievement — refers to an accomplishment. Specifically, it may refer to: * in heraldry: ** Achievement of Arms, a coat of arms ** Hatchment, a funeral shield specifically * Achievement test for student assessment * Achievement as the primary motivation of… …   Wikipedia

 • Achievement — A*chieve ment ( ment), n. [Cf. F. ach[ e]vement, E. {Hatchment}.] 1. The act of achieving or performing; an obtaining by exertion; successful performance; accomplishment; as, the achievement of his object. [1913 Webster] 2. A great or heroic… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • achievement — UK US /əˈtʃiːvmənt/ noun ► [C] something that a person, company, etc. has done or finished successfully: »Look at your achievements and your value in monetary terms. ► [U] the act of achieving something or of achieving things generally: »The… …   Financial and business terms

 • achievement — index act (undertaking), action (performance), boom (prosperity), commission (act), development …   Law dictionary

 • achievement — (n.) late 15c., act of completing something, from M.Fr. achèvement a finishing, noun of action from O.Fr. achever (see ACHIEVE (Cf. achieve)). Meaning thing achieved is recorded from 1590s …   Etymology dictionary

 • achievement — *feat, exploit Analogous words: deed, act, *action: *victory, conquest, triumph: consummation, accomplishment (see corresponding adjectives at CONSUMMATE) Antonyms: failure Contrasted words: negligence, *neglect: omission, slighting (see corres …   New Dictionary of Synonyms

 • achievement — [n] something completed successfully; goal reached accomplishment, acquirement, acquisition, act, actualization, attainment, completion, conquest, consummation, contrivance, creation, deed, effectuation, effort, enactment, encompassment,… …   New thesaurus

 • achievement — ► NOUN 1) a thing that is achieved. 2) the process or fact of achieving …   English terms dictionary

 • achievement — [ə chēv′mənt] n. 1. the act of achieving 2. a thing achieved, esp. by skill, work, courage, etc.; feat 3. COAT OF ARMS …   English World dictionary

 • achievement — noun 1 thing done successfully ADJECTIVE ▪ amazing, considerable (esp. BrE), extraordinary, fine, great, important, impressive, major, monumental, no me …   Collocations dictionary

 • achievement — noun 1 (C) something important that you succeed in doing by your own efforts: Winning three gold medals is a remarkable achievement. | no mean achievement/quite an achievement (=a very impressive achievement) 2 (U) the act of achieving something …   Longman dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”